Βούλγαρης, Γιάννης (1951-) [Συγγραφέας]. Η Ελλάδα από τη μεταπολίτευση στην παγκοσμιοποίηση

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2008
  3. Ελληνικά
    • Όπως θα δουν οι αναγνώστες, προσπαθώ να επεξεργαστώ συστηματικότερα το αναλυτικό πλαίσιο της περιόδου 1974-2004, τονίζοντας περισσότερο τις ασυνέχειες παρά τις συνέχειες. Για τούτο, άλλωστε, προτείνω τη διάκριση μεταξύ της «Ελλάδας της μεταπολίτευσης» (1974-1989) και της «Ελλάδας της παγκοσμιοποίησης» από το 1990 και έπειτα. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

      Politeianet