Ελλάδα -- Ιστορία -- 1949-2004

  1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Ιστορία (Έννοια)
    3. 1949-2004 (Γεγονός)