Η Ελλάδα από τη μεταπολίτευση στην παγκοσμιοποίηση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πόλις, 2008

 1. Manifestation
 2. Βούλγαρης, Γιάννης (1951-)
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Πόλις, 2008
 5. 438 σελίδες ; 21 εκατοστά
 6. 9789604351930
 7. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Εξώφυλλο έκδοσης
  • 1 εισαγωγή

   η Ελλάδα απο τη μεταπολίτευση στην παγκοσμιοποίηση

   2 η μετεμφυλιακή Ελλάδα 1949-1974

   3 η μεταπολίτευση και η νέα νομιμοποίηση

   4 οι πολιτικές εξελίξεις 1974-2004

   5 οι θεσμοί και η εξέλιξη τους

   6 πολιτική, εκλογές, συμμετοχή

   7 κομματικό σύστημα και κομματικός ανταγωνισμός

   8 τα κόμματα. η συγκράτηση και η εξέλιξη τους

   9 πολιτική και κοινωνία

   10 η πολιτική κουλούρα της δημοκρατικής Ελλάδας

   11 επίλογος

   παράρτημα πινάκων

   βιβλιογραφία

   Politeianet