Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου Τόμος Β΄, Δίκαιο αξιογράφων - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Π. Ν. Σάκκουλας, 2005

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Μάρκου, Ιωάννης Π.
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Ιωάννης Π. Μάρκου
  6. Αθήνα: Π. Ν. Σάκκουλας, 2005
  7. 265 σελίδες
  8. Δίκαιο και οικονομία
  9. 9789604202713