Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου Τόμος Β΄, Δίκαιο αξιογράφων - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Π. Ν. Σάκκουλας, 2005

  1. Έκδοση
  2. Μάρκου, Ιωάννης Π.
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Π. Ν. Σάκκουλας, 2005
  5. 265 σελίδες
  6. Δίκαιο και οικονομία
  7. 9789604202713