Καλτσώνης, Δημήτρης (1967-) [Συγγραφέας]. Το δίλημμα της μπολιβαριανής δημοκρατίας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2009
 3. Ελληνικά
  • Το βιβλίο πραγματεύεται τις πλέον σημαντικές από τις μεταβολές που επήλθαν στο κράτος και στο δίκαιο της Βενεζουέλας μετά το 1998.
   Για το σκοπό αυτό, στο πρώτο μέρος εξετάζονται οι εξελίξεις στους βασικότερους πολιτικούς θεσμούς στη διαλεκτική αλληλεπίδρασή τους με τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Ειδικότερα το βιβλίο εστιάζει στις διατάξεις του νέου Συντάγματος της Βενεζουέλας αλλά και στη συνταγματική πράξη. Προσεγγίζονται επίσης τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας όπως ο θεσμός της ανάκλησης των αντιπροσώπων, οι αλλαγές που επήλθαν στη δικαστική εξουσία, η νομοθεσία για τα Λαϊκά Συμβούλια και η πολιτική τους σημασία.
   Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στη μελέτη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, στην ιστορική τους διαμόρφωση και τις συνταγματικές και νομικές αλλαγές που επήλθαν στη δομή, οργάνωση και στο δόγμα των ενόπλων δυνάμεων επί Ούγκο Τσάβες. Επιχειρείται σύγκριση του ρόλου των ενόπλων δυνάμεων με άλλες χώρες της Λ. Αμερικής.
   Το βιβλίο διερευνά τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά όλων αυτών των μεταβολών, τις τάσεις εξέλιξής τους και επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα αν οι αλλαγές αυτές συνιστούν μια ποιοτική μεταβολή και αν διανοίγουν, ή μπορούν να ανοίξουν, το δρόμο προς ένα σοσιαλιστικό κράτος και δίκαιο. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

   Politeianet