Βενεζουέλα -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- 1999

  1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Βενεζουέλα (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Πολιτική και διακυβέρνηση (Έννοια)
    3. 1999 (Γεγονός)