1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Συνταγματικό δίκαιο (Έννοια)
    2. Βενεζουέλα (Γεωγραφικό Όνομα)