Το σωφρονιστικό σύστημα : ζητήματα θεωρίας και πρακτικής - Ανατύπωση πρώτης έκδοσης. - Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2004

 1. Έκδοση
 2. Χάιδου, Ανθοζωή (1955-)
 3. Albrecht, Hans-Jörg,
 4. Ανατύπωση πρώτης έκδοσης
 5. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2004
 6. 232 σελίδες : εικόνες ; 21 εκατοστά
 7. 9602721596
 8. Βιβλιογραφία: σελίδες 105-116
Εξώφυλλο έκδοσης
  • 1. Εισαγωγή. -- 2. Ποινικές κυρώσεις. -- 3. Κοινωνική αντίδραση κατά του  εγκλήματος και αντεγκληματική πολιτική. -- 4. Ο εγκληματίας στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. -- 5. Τα σωφρονιστικά συστήματα. Η οργάνωση της εργασίας των κρατουμένων. -- 6. Εγκλεισμός και δικαιώματα των κρατουμένων. -- 7. Σωφρονισμός σε ελεύθερο περιβάλλον. -- 8. Η ελληνική πραγματικότητα. -- -- 9. Εναλλακτικοί τρόποι έκτισης των στερητικών της ελευθερίας ποινών. -- 10. Σύγχρονες τάσεις του  σωφρονισμού. -- Παράρτημα Ι : Στατιστικά στοιχεία. -- Παράρτημα ΙΙ : Βιβλιογρφία. -- -- Παράρτημα ΙΙΙ : ελληνικός σωφρονιστικός κώδικας. -- Επίμετρο : Hans-Jorg Albrecht, Εξελίξεις στο σύγχρονο σωφρονισμό: φυλακή και εγκλεισμός στις σύγχρονες κοινωνίες. GR-AtPPV

   Library.panteion