Χάιδου, Ανθοζωή (1955-) [Συγγραφέας]. Το σωφρονιστικό σύστημα

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2002
  3. Ελληνικά
    • Στα πλαίσια του επίσημου και ανεπίσημου κοινωνικού ελέγχου αποκλείονται καθημερινά με διάφορες διαδικασίες άτομα τα οποία ανήκουν σε συγκεκριμένες - θεωρούμενες προβληματικές - ομάδες πληθυσμού. Σε αυτές τις ομάδες περιλαμβάνονται αφ' ενός άτομα τα οποία διακρίνονται για την ιδιαίτερη πολιτισμική τους ταυτότητα, όπως οι αλλοδαποί και οι τσιγγάνοι και αφ' ετέρου άτομα τα οποία λόγω κάποιων "ιδιαιτεροτήτων" τους (όσον αφορά τη θέση, την προσωπικότητα ή τη συμπεριφορά τους), διαφοροποιούνται από την πλειονότητα του κοινωνικού συνόλου, όπως οι νέοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι τοξικοεξαρτημένοι, οι ψυχασθενείς και - κατά κύριο λόγο - οι κρατούμενοι στις φυλακές, οι οποίοι και υφίστανται την πλέον ακραία μορφή κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο της ποινικής καταστολής. (. . .) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

      Politeianet