Χάιδου, Ανθοζωή (1955-)

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
  3. 1955
  4. Πάντειο Πανεπιστημίο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
  5. Πάντειο Πανεπιστημίο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Φωτογραφία προσώπου
    • Γεννήθηκε στην ΑθήνΓεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, Πτυχίο Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικών Επιστημών και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Ποινικές Επιστήμες) και στο Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Juristische Fakultät (Διδακτορικό στην Εγκληματολογία, Dr. Jur.). Εργάστηκε ως επιστημονική συνεργάτης στο Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg, με το οποίο συνεργάζεται μέχρι σήμερα, καθώς και ως ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Αθήνα. Από το 1986 διδάσκει, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, όπου από το 2003 κατέχει τη θέση της Καθηγήτριας Εγκληματολογίας και Σωφρονιστικής. Οργάνωσε το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Κοινωνιολογίας, του οποίου ήταν επιστημονική υπεύθυνη από το 1998 ως το 2010. Έχει οργανώσει και έχει λάβει μέρος σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Βιβλία και άρθρα της σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους έχουν δημοσιευτεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό.α και σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, Πτυχίο Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικών Επιστημών και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Ποινικές Επιστήμες) και στο Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Juristische Fakultät (Διδακτορικό στην Εγκληματολογία, Dr. Jur.). Εργάστηκε ως επιστημονική συνεργάτης στο Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg, με το οποίο συνεργάζεται μέχρι σήμερα, καθώς και ως ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Αθήνα. Από το 1986 διδάσκει, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, όπου από το 2003 κατέχει τη θέση της Καθηγήτριας Εγκληματολογίας και Σωφρονιστικής. Οργάνωσε το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Κοινωνιολογίας, του οποίου ήταν επιστημονική υπεύθυνη από το 1998 ως το 2010. Έχει οργανώσει και έχει λάβει μέρος σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Βιβλία και άρθρα της σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους έχουν δημοσιευτεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

      Sociology.panteion