Παναγόπουλος, Θεόδωρος Ι. [Συγγραφέας]. Δημόσιο υπαλληλικό δίκαιο

Work (Individual)
1985
Ελληνικά
  • Το βιβλίο στη νέα Η’ αναθεωρημένη και συμπληρωμένη έκδοσή του αναλύει τις επιμέρους διατάξεις του νέου Υπ. Κ. (ν.3528/2007) όπως εν τω μεταξύ έχει τροποποιηθεί με τους ν. 3839/2010, 4024/2011, 4093/2012 και 4111/2013 παραθέτοντας την σχετική νομολογία και βιβλιογραφία.
    Εξετάζει τόσο το ουσιαστικό όσο και το πειθαρχικό μέρος του Υπαλληλικού Δικαίου με την ισχύουσα διαδικασία εφαρμογής του. Ο ιδιαίτερος αυτός κλάδος του Ειδικού Διοικητικού Δικαίου έχει σημειώσει ιδιαίτερη εξέλιξη κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Δυστυχώς όμως οι αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του δεν επιτρέπουν στον Υπ. Κ. να εδραιωθεί στην συνείδηση των εκατοντάδων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων, την σταδιοδρομία των οποίων, και όχι μόνον, ρυθμίζει.
    Η μετά χείρας Η’ έκδοση έρχεται να καλύψει τις νέες ρυθμίσεις του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικος, η εφαρμογή των οποίων σε βάθος χρόνου θα δείξει τυχόν ατέλειές τους. Ως Παράρτημα περιλαμβάνεται ο νέος Υπαλληλικός Κώδικας ν.3526/2007, όπως σήμερα ισχύει με τις εν τω μεταξύ τροποποιήσεις. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)
     
    Politeianet