Βερέμης, Αθανάσιος M. (1943-) [Συγγραφέας]. Modern Greece: Nationalism and Nationalitiy

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 1989
  3. Αγγλικά
    • Η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού στην Ανατολική Ευρώπη και η επιστροφή του εθνικιστικού φαινομένου στη νοτιοανατολική περιοχή της ηπείρου μας κάνουν το τόμο αυτό απαραίτητο βοήθημα για τον μελετητή της σύγχρονης ιστορίας.

      Biblionet