1. Θέμα
    1. Ελλάδα (Περιοχή)
    2. Ιστορία (Έννοια)
    3. 19ος αιώνας (Γεγονός)
    4. 1821- (Γεγονός)