Εθνική ταυτότητα και εθνικισμός στη νεότερη Ελλάδα - Τρίτη έκδοση. - Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2003

Bibliographic Info

Έκδοση
Βερέμης, Αθανάσιος M. (1943-)
Τρίτη έκδοση
338 σελίδες ; 24 εκατοστά
9602501324
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης

Θάνος Βερέμης, Εισαγωγή
Από το εθνικό κράτος στο έθνος δίχως κράτος. το πείραμα της οργάνωσης κωνσταντινουπόλεως
Πασχαλης Μ. Κιτρομηλιδης
«Νοερές κοινότητες» και οι απαρχές του εθνικού ζητήματος στα βαλκάνια
Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος, Ληστεία και αλυτρωτισμός στην Ελλάδα του 19ου αιώνα
Ευάγγελος Κωφός, Εθνική κληρονομιά και εθνική ταυτότητα στη μακεδονία του 19ου και του 20ου αιώνα
Αλεξανδρος Κιτροεφ
Συνέχεια και αλλαγή στη σύγχρονη ελληνική ιστοριογραφία
Ευρετηριο

Politeianet