Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης : θεσμικό και ουσιαστικό δίκαιο - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2018

Bibliographic Info

Manifestation
Δεύτερη έκδοση
980 σελίδες
9789606225475