Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης : θεσμικό και ουσιαστικό δίκαιο - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2018

  1. Έκδοση
  2. Πλιάκος, Αστέρης
  3. Δεύτερη έκδοση
  4. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2018
  5. 980 σελίδες
  6. 9789606225475