Πλιάκος, Αστέρης [Συγγραφέας]. Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 1. Work (Individual)
 2. 2018
 3. Ελληνικά
  • Το έργο «Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Θεσμικό & Ουσιαστικό Δίκαιο», συνιστά μια σύγχρονη, συστηματική και πλήρη συνεισφορά στον χώρο του ενωσιακού δικαίου. Η εντυπωσιακή ανάπτυξη του Δίκαιου της Ε.Ε., σχεδόν σε όλους τους τομείς και καθ’ όλο το φάσμα εφαρμογής του, κατέστησε επιβεβλημένη την παρούσα 2η έκδοση του ομότιτλου έργου. Βασικοί ερευνητικοί άξονες αποτέλεσαν το θεσμικό και ουσιαστικό δίκαιο της Ε.Ε., μέσω μιας πολυσχιδούς ανάλυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας, από ιστορική, πολιτική, οικονομική και, βεβαίως, δικαιική οπτική. Ειδικότερα, η παρούσα –εμπλουτισμένη και πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση– περιλαμβάνει αναπτύξεις που εξετάζουν –μεταξύ άλλων– την ευρωπαϊκή ιδέα, τις αξίες, τις πολιτικές και τους πόρους της Ένωσης, την προσχώρηση της τελευταίας στην ΕΣΔΑ, την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, τη νέα οικονομική διακυβέρνηση, την εξωτερική δράση, την πολιτική ασφαλείας, κ.ά. Εκκινώντας από μια ευσύνοπτη, αλλά πλήρως κατατοπιστική εισαγωγή σχετικά με ευρύτερο ιστορικό και θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε., το έργο διαρθρώνεται σε δύο βασικά μέρη· το θεσμικό και το ουσιαστικό δίκαιο της Ε.Ε.

   Στο πρώτο μέρος (θεσμικό δίκαιο) προσεγγίζονται ενδελεχώς: ο σκοπός, οι επιμέρους στόχοι, τα ιδεώδη και οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πηγές του ενωσιακού δικαίου (ΣΕΕ, ΣΛΕΕ, Κανονισμοί, Οδηγίες, Αποφάσεις, Συστάσεις και Γνώμες κ.ά.), τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και οι αρμοδιότητές τους (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή, ΔΕΕ, ΕΚΤ, Ελεγκτικό Συνέδριο κ.ά.), ενώ ιδιαίτερης ανάπτυξης τυγχάνουν τα ζητήματα που σχετίζονται με την παροχή δικαστικής προστασίας εντός του ενωσιακού χώρου.

   Στο δεύτερο μέρος (ουσιαστικό δίκαιο) αναλύονται: οι θεμελιώδεις ενωσιακές ελευθερίες (προσώπων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων), το ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού, η κοινή εμπορική πολιτική, η οικονομική και νομισματική πολιτική, η εξωτερική δράση, η πολιτική ασφαλείας της Ένωσης, κ.ά.

   Το έργο πλαισιώνουν ένας εμπλουτισμένος και πλήρως επικαιροποιημένος βιβλιογραφικός πίνακας, καθώς και εκτενές λημματικό ευρετήριο.

   Νομική Βιβλιοθήκη