Ρωμαϊκή λυρική ποίηση, Οράτιος Carmina - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Μιχαλόπουλος, Ανδρέας
  2. Μιχαλόπουλος, Χαρίλαος Ν.
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 4. 2015
  1. 1. Εισαγωγή στη λυρική ποίηση: Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία / Καλλίμαχος και Ελληνιστικοί Χρόνοι / Το Ρωμαϊκό Υπόβαθρο
   2. Quintus Horatius Flaccus. Βίος και έργο. Χρονολόγιο. Βιβλιογραφία.
   3. Ωδές ποιητικής Ι: 1.1 (Maecenas), 1.6 (Scriberis Vario), 1.26 (Musis amicus), 1.32 (Poscimus)
   4. Ωδές ποιητικής ΙΙ: 2.20 (Non usitata), 3.30 (Exegi monumentum), 4.3 (Quem tu, Melpomene)
   5. Ερωτικές ωδές Ι: 1.5 (Quis multa), 1.13 (Cum tu, Lydia), 1.19 (Mater saeva Cupidinum), 1.23 (Vitas inuleo me similis)
   6. Ερωτικές ωδές ΙΙ: 3.9 (Donec gratus eram), 4.10 (O crudelis adhuc)
   7. Πολιτικές ωδές Ι: 1.2 (Iam satis terris), 1.14 (O navis), 1.37 (Nunc est bibendum)
   8. Πολιτικές ωδές ΙΙ: Ρωμαϊκές ωδές: 3.1 (Odi profanum volgus), 3.2 (Angustam amice pauperiem pati), 3.3 (Iustum et tenacem propositi virum), 3.6 (Delicta maiorum inmeritus lues)
   9. Φιλοσοφικές ωδές Ι: 1.9 (Vides ut alta), 1.11 (Carpe diem), 1.22 (Integer vitae), 1.38 (Persicos odi)
   10. Φιλοσοφικές ωδές ΙΙ: 2.3 (Aequam memento), 2.10 (Rectius vives, Licini), 2.14 (Eheu fugaces)
   11. Ύμνοι: 1.10 (Mercuri, facunde nepos), 1.21 (Dianam tenerae dicite virgines), 1.30 (O Venus), 2.19 (Bacchum in remotis), 3.18 (Faune)
   12. Φίλοι: 1.3 (Sic te diva potens), 1.24 (Quis desiderio), 4.11 (Est mihi nonum superantis annum)
   13. Κρασί, άνοιξη, φύση: 1.4 (Solvitur acris), 1.18 (Nullam, Vare), 3.13 (O fons Bandusiae), 4.7 (Diffugere nives), 4.12 (Iam veris)
   14. Λατινική Μετρική - Λυρικά μέτρα