Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην οθωμανική αυτοκρατορία : θεσμικό πλαίσιο και κοινωνικές δυναμικές - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Γκαρά, Ελένη | Τζεδόπουλος, Γεώργιος
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Γκαρά, Ελένη, Τζεδόπουλος, Γεώργιος
  6. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
  7. 294 σελίδες : εικόνες
  8. 9789606033896