Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην οθωμανική αυτοκρατορία : θεσμικό πλαίσιο και κοινωνικές δυναμικές - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

  1. Manifestation
  2. Γκαρά, Ελένη | Τζεδόπουλος, Γεώργιος
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
  5. 294 σελίδες : εικόνες
  6. 9789606033896