Θεωρίες του εθνικισμού : μια κριτική προσέγγιση - Πρώτη έκδοση: Μάρτιος 2011, Δεύτερη έκδοση: Μάρτιος 2013. - Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2011

  1. Manifestation
  2. Özkırımlı, Umut (1970-)
  3. Πεντάζου, Ιουλία
  4. Ηρακλείδης, Αλέξης (1952-)
  5. Πρώτη έκδοση: Μάρτιος 2011, Δεύτερη έκδοση: Μάρτιος 2013
  6. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2011
  7. 317 σελίδες ; 24 εκατοστά
  8. 9789600805499
  9. Βιβλιογραφία: σελίδες 289-304 | Ευρετήριο: σελίδες 305-317
εξώφυλλο της έκδοσης