Θεωρίες του εθνικισμού : μια κριτική προσέγγιση - Πρώτη έκδοση: Μάρτιος 2011, Δεύτερη έκδοση: Μάρτιος 2013. - Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2011

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Özkırımlı, Umut (1970-)
Πεντάζου, Ιουλία
Ηρακλείδης, Αλέξης (1952-)
Πρώτη έκδοση: Μάρτιος 2011, Δεύτερη έκδοση: Μάρτιος 2013
Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2011
317 σελίδες ; 24 εκατοστά
9789600805499
Βιβλιογραφία: σελίδες 289-304 | Ευρετήριο: σελίδες 305-317
εξώφυλλο της έκδοσης