Η παραγωγική διαδικασία στο δημόσιο τομέα και η άυξηση των δημοσίων δαπανών : η περίπτωση της Ελλάδας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 1990

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Βαβούρας, Ιωάννης Σ. (1950-) | Καραβίτης, Νικόλαος Η. | Τσούχλου, Α. Κ.
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Ι.Σ.Βαβούρας, Ν.Η.Καραβίτης, Α.Κ.Τσούχλου
 6. Αθήνα: Κριτική, 1990
 7. 148 σελίδες ; 21 εκατοστά
 8. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 9. 9602180293
 10. Βιβλιογραφία: σελίδες 143-148
Εξώφυλλο έργου
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   1.1. Γενικά
   1.2. Σκοποί της Μελέτης
   1.3. Κύρια Προβλήματα Εννοιών και Μεθοδολογίας
   1.4. Διάρθρωση της Μελέτης
   2. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ
   ΕΡΕΥΝΑΣ
   2.1. Ο Νόμος του Wagner
   2.2. Η Υπόθεση της "Κλιμακωτής" Αύξησης των Δημοσίων Δαπανών
   2.3. Η Θεωρία του Αποτελέσματος των Σχετικών Τιμών
   2.4. Τα Οικονομικά Υποδείγματα της Γραφειοκρατίας
   2.4.1. Γενικά
   2.4.2. Το Υπόδειγμα του Niskanen
   2.4.3. Το Υπόδειγμα των Migue-Belanger
   2.4.4. Γραφειοκρατία και Πολιτική Αρχή
   2.4.5. Το Υπόδειγμα της Αυξητικής Εξέλιξης του Προϋπολογισμού
   2.4.6. Αύξηση των Δημοσίων Δαπανών και Υποδείγματα Γραφειοκρατίας
   2.5. Τα Πολιτικοοικονομικά Υποδείγματα
   3. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1950-1986
   4. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
   4.1. Εισαγωγή
   4.2. Το Θεωρητικό Υπόδειγμα
   4.2.1. Ανάλυση του Υποδείγματος
   4.3. Το Οικονομετρικό Υπόδειγμα
   4.4. Ανάλυση των Αποτελεσμάτων
   Παράρτημα
   5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
   ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
   ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
   ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

   Politeianet