Βαβούρας, Ιωάννης Σ. (1950-)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1950
  4. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
  5. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Φωτογραφία προσώπου
    • Ο Ιωάννης Σ. Βαβούρας είναι Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος και Πρύτανης του Πανεπιστημίου. Είναι συνιδρυτής μαζί με τον Παναγιώτη Β. Τσίρη του Κέντρου Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο του Leicester. Στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος διδάσκει τα μαθήματα "Οικονομική Πολιτική", "Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής", "Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης" και "Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ", ενώ στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών το μάθημα "Οικονομική Πολιτική". Το δημοσιευμένο ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο έργο του σε βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, τετράδια εργασίας και συλλογικούς τόμους, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των θεμάτων της οικονομικής πολιτικής, με έμφαση κατά τα τελευταία έτη στη θεσμική οικονομική.

      Biblionet