Το Δίκαιο της θάλασσας και η εφαρμογή του στην Ελλάδα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2004

 1. Manifestation
 2. Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου
 3. Δίπλα, Χαριτίνη A. | Ροζάκης, Χρήστος Λ. (1941-)
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2004
 6. 313 σελίδες : Διαγράμματα, χάρτες ; 24 εκατοστά
 7. 9600803412
 8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος
   Η ελληνική αιγιαλίτιδα ζώνη και τα στενά διεθνούς ναυσιπλοϊας
   Η εφαρμογή των αφορώσων τις γραμμές βάσης διατάξεων της σύμβασης του 1982 στην ελληνική έννομη τάξη
   Η συνορεύουσα ζώνη στη σύμβαση του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας και η εφαρμογή της στις ελληνικές θάλασσες
   Η αποκλειστική οικονομική ζώνη
   Η ελληνική ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα: διεθνείς και εσωτερικές νομικές παράμετροι
   Η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας και η προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
   Η προστασία του θαλάσσιου περιβαλλοντος της μεσογειου στο κλίμα του νέου δικαίου της θαλασσας
   Η προστασία του περιβάλλοντος στο Αιγαίο πελαγος και τη μαύρη θάλασσα υπο το πρίσμα της σύμβασης για το δίκαιο της θαλασσας

   Politeianet