Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου [Συγγραφέας]. Το Δίκαιο της θάλασσας και η εφαρμογή του στην Ελλάδα

  1. Work (Individual)
  2. 2004
  3. Ελληνικά
    • Είκοσι δύο χρόνια μετά την υιοθέτηση της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας (Montego Bay, 1982), το βιβλίο αυτό, καρπός συλλογικής εργασίας, έρχεται να αποτιμήσει τις επιδράσεις που η θεμελιώδης αυτή συνθήκη έχει προκαλέσει στις διεθνείς έννομες σχέσεις της Ελλάδας σε σχέση με τις περιβάλλουσες θάλασσές της. Ο αναγνώστης θα διαπιστώσει ότι οι επιδράσεις αυτές δεν είναι καταλυτικές, τουλάχιστον όσον αφορά σε καθεστωτικές τροποποιήσεις στις ελληνικές θάλασσες, ούτε ριζοσπαστικές σε σχέση με την εσωτερική νομοθεσία που «πραγματώνει» τις επιταγές της σύμβασης η οποία, από καιρό τώρα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής έννομης τάξης, με αυξημένη μάλιστα - σύμφωνα με το Σύνταγμα - τυπική ισχύ. (...) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

      Politeianet