Το Δίκαιο της θάλασσας και η εφαρμογή του στην Ελλάδα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2004

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2004
313 σελίδες : Διαγράμματα, χάρτες ; 24 εκατοστά
9600803412
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές
Εξώφυλλο έκδοσης

Πρόλογος
Η ελληνική αιγιαλίτιδα ζώνη και τα στενά διεθνούς ναυσιπλοϊας
Η εφαρμογή των αφορώσων τις γραμμές βάσης διατάξεων της σύμβασης του 1982 στην ελληνική έννομη τάξη
Η συνορεύουσα ζώνη στη σύμβαση του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας και η εφαρμογή της στις ελληνικές θάλασσες
Η αποκλειστική οικονομική ζώνη
Η ελληνική ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα: διεθνείς και εσωτερικές νομικές παράμετροι
Η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας και η προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
Η προστασία του θαλάσσιου περιβαλλοντος της μεσογειου στο κλίμα του νέου δικαίου της θαλασσας
Η προστασία του περιβάλλοντος στο Αιγαίο πελαγος και τη μαύρη θάλασσα υπο το πρίσμα της σύμβασης για το δίκαιο της θαλασσας

Politeianet