Οι ΄Ελληνες, οι ιστορικοί, η δημοκρατία : η μεγάλη απόκλιση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης, 2002

 1. Manifestation
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Vidal-Naquet, Pierre (1930-2006)
 4. Μεθενίτη, Αναστασία Α. | Στεφανής, Αθανάσιος Δ.
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Pierre Vidal-Naquet ; μετάφραση Αναστασία Α. Μεθενίτη, Αθανάσιος Δ. Στεφανής.
 7. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης, 2002
 8. 406 σελίδες ; 24 εκατοστά
 9. Ανθρωπολογία της αρχαίας Ελλάδας
 10. 9601604391
 11. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο
εξώφυλλο της έκδοσης