Οι ΄Ελληνες, οι ιστορικοί, η δημοκρατία : η μεγάλη απόκλιση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης, 2002

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Vidal-Naquet, Pierre (1930-2006)
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης, 2002
406 σελίδες ; 24 εκατοστά
Ανθρωπολογία της αρχαίας Ελλάδας
9601604391
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο
εξώφυλλο της έκδοσης