Οι ΄Ελληνες, οι ιστορικοί, η δημοκρατία : η μεγάλη απόκλιση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης, 2002

  1. Έκδοση
  2. Vidal-Naquet, Pierre (1930-2006)
  3. Μεθενίτη, Αναστασία Α. | Στεφανής, Αθανάσιος Δ.
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης, 2002
  6. 406 σελίδες ; 24 εκατοστά
  7. Ανθρωπολογία της αρχαίας Ελλάδας
  8. 9601604391
  9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο
εξώφυλλο της έκδοσης