Μετάφραση στα ελληνικά της πρωτότυπης έκφρασης του "Les grecs, les historiens, la democratie: le grand ecart." / Μεθενίτη, Αναστασία Α. [Μεταφραστής]