Θέματα ελληνικής ιστορίας : 19ος-20ός αι. - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Μπάλτα, Αθανασία | Βόγλη, Ελπίδα Κ. | Χρηστίδης, Χρήστος B.
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Αθανασία Μπάλτα, Ελπίδα Βόγλη, Χρήστος Χρηστίδης
  6. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
  7. 305 σελίδες
  8. 9789606035203