Θέματα ελληνικής ιστορίας : 19ος-20ός αι. - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

  1. Έκδοση
  2. Μπάλτα, Αθανασία | Βόγλη, Ελπίδα Κ. | Χρηστίδης, Χρήστος B.
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
  5. 305 σελίδες
  6. 9789606035203