1. Πρόσωπο
  2. 427
  3. 347
    1. Πλάτων -- Ερμηνεία και κριτική