1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Πλάτων (Πρόσωπο)
    2. Ερμηνεία και κριτική (Έννοια)