1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Καραβίτης, Νικόλαος Η.
    1. Αθήνα: Διόνικος, 2008
  3. 312 σελίδες 30 εκατοστά
  4. 978-960-6619-40-3
  5. 336.34
  6. 336.34 ΚΑΡ
  7. Original: Panteion University Library. - Rules: AACR2