Δημόσιο χρέος και έλλειμμα - Αθήνα: Διόνικος, 2008

  1. Έκδοση
  2. Καραβίτης, Νικόλαος Η.
  3. Αθήνα: Διόνικος, 2008
  4. 312 σελίδες 30 εκατοστά
  5. 978-960-6619-40-3