Γιατί χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό κράτος - Αθήνα: Διόνικος, 2006

  1. Έκδοση
  2. Esping-Andersen, Gosta (1947-) | Hemerijck, Anton | Gallie, Duncan | Myles, John
  3. Οικονόμου, Χαράλαμπος
  4. Οικονόμου, Χαράλαμπος
  5. Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος Δ.
  6. Αθήνα: Διόνικος, 2006
  7. 326 σελίδες 24 εκατοστά
  8. 960-6619-10-9