Γιατί χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό κράτος - Αθήνα: Διόνικος, 2006

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Esping-Andersen, Gosta (1947-) | Hemerijck, Anton | Gallie, Duncan | Myles, John
  4. Οικονόμου, Χαράλαμπος
  5. Οικονόμου, Χαράλαμπος
  6. Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος Δ.
  7. Gøsta Esping-Andersen μαζί με τους Duncan Gallie, John Myles, Anton Hemerijck ; προλογικό σημείωμα Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος ; επιμέλεια-μετάφραση Χαράλαμπος Οικονόμου
  8. Αθήνα: Διόνικος, 2006
  9. 326 σελίδες 24 εκατοστά
  10. 960-6619-10-9