1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αγγλικά
    • Κράτος πρόνοιας
    • Ευρωπαϊκή Ένωση -- Κοινωνική πολιτική
    • Leading scholars in the field examine the highly topical issue of the future the welfare state in Europe. They argue that welfare states need to adjust and examine which kind of welfare architecture will further Europe's stated goal of maximum social inclusion and justice. This volume concentrates on four principle social domains; the aged and transition to retirement; the welfare issues related to profound changes in working life; the risks and needs that arise in households and, especially, in child families; and the challenges of creating gender equality.