Γιατί χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό κράτος - Αθήνα: Διόνικος, 2006

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Esping-Andersen, Gosta (1947-)
  2. Hemerijck, Anton
  3. Gallie, Duncan
  4. Myles, John
  1. Οικονόμου, Χαράλαμπος
  1. Οικονόμου, Χαράλαμπος
  1. Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος Δ.
  1. Αθήνα
  1. Διόνικος
 3. 2006