Δημητριάδης, Ευστάθιος [Συγγραφέας]. Στατιστικές εφαρμογές με SPSS 17.0 και LISREL 8.7

Work (Individual)
2010
Ελληνικά
  • H χρησιμότητα και η άμεση εφαρμογή της Στατιστικής σε όλες τις επιστήμες, κυρίως τις οικονομικές και κοινωνικές, οδήγησε στη δημιουργία προγραμμάτων με δυνατότητα εισαγωγής, επεξεργασίας, ανάλυσης και παρουσίασης μεγάλου όγκου δεδομένων. 

    Το S.P.S.S (Statistical Package for Social Sciences) και το LISREL (Linear Structural Relations) έχουν όλες τις παραπάνω δυνατότητες. Η χρήση τους σε μεγάλες έρευνες θεωρείται απαραίτητη, ενώ η βοήθεια αλλά και η αξιοπιστία που προσφέρουν είναι πολύ μεγάλη.

    Στο βιβλίο περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία εισαγωγής και ανάλυσης δεδομένων μέσα από το S.P.S.S και το LISREL, ενώ παράλληλα γίνεται εκτενής αναφορά στη θεωρία των τεχνικών ανάλυσης δεδομένων που αναφέρονται. 

    Biblionet