Στατιστικές εφαρμογές με SPSS 17.0 και LISREL 8.7 - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2010

  1. Manifestation
  2. Δημητριάδης, Ευστάθιος
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Κριτική, 2010
  5. 382 σελίδες : πίνακες ; 24 εκατοστά
  6. Επιστημονική βιβλιοθήκη
  7. 9789602186978
  8. Βιβλιογραφία: σελίδες [381]-382
φωτογραφία εξωφύλλου έκδοσης