Στατιστικές εφαρμογές με SPSS 17.0 και LISREL 8.7 - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2010

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Δημητριάδης, Ευστάθιος
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Ευστάθιος Δημητριάδης.
  6. Αθήνα: Κριτική, 2010
  7. 382 σελίδες : πίνακες ; 24 εκατοστά
  8. Επιστημονική βιβλιοθήκη
  9. 9789602186978
  10. Βιβλιογραφία: σελίδες [381]-382
φωτογραφία εξωφύλλου έκδοσης