Στατιστικές εφαρμογές με SPSS 17.0 και LISREL 8.7 - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2010

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Δημητριάδης, Ευστάθιος
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Αθήνα: Κριτική, 2010
  6. 382 σελίδες : πίνακες ; 24 εκατοστά
  7. Επιστημονική βιβλιοθήκη
  8. 9789602186978
  9. Βιβλιογραφία: σελίδες [381]-382
φωτογραφία εξωφύλλου έκδοσης