1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Δικηγόρος | Καθηγητής πανεπιστημίου
  4. Εταιρικό δίκαιο - Εργατικό δίκαιο
  5. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τριανταφυλλάκης