Κατερέλος, Ιωάννης Δ.

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Άνδρας
Φωτογραφία προσώπου
  • Ο Γιάννης Κατερέλος γεννήθηκε στην Αθήνα, πραγματοποίησε τις σπουδές του στην Γαλλία και είναι καθηγητής Μεθοδολογίας Έρευνας στην Κοινωνική Ψυχολογία στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Τα κύρια επιστημονικά ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην κοινωνική δυναμική είτε πραγματώνεται στο επίπεδο της κοινωνικής σκέψης είτε αναδύεται από το επίπεδο της κοινωνικής δράσης. Κύρια πεδία έρευνάς του είναι η δυναμική των κοινωνικών αναπαραστάσεων, τα κοινωνικά δίκτυα, η κοινωνική επιρροή, η αστάθεια και ευστάθεια κοινωνικών μορφωμάτων όπως και οι κλινικές επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης δυναμικής ανεπάρκειας ανταπόκρισης στις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες. Δημοσιεύει σε ελληνικά και ξένα περιοδικά επιστημονικού ενδιαφέροντος.

    Biblionet