Μέθοδοι των κοινωνικών επιστημών Τόμος Β΄ - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Οδυσσέας, 2006

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Grawitz, Madeleine (1911-2008)
 4. Αστερίου, Ελένη
 5. Κατερέλος, Ιωάννης Δ.
 6. Πρώτη έκδοση
 7. Madeleine Grawitz ; μετάφραση από τα γαλλικά Ελένη Αστερίου ; επιμέλεια Γιάννης Κατερέλος.
 8. Αθήνα: Οδυσσέας, 2006
 9. 672 σελίδες ; 21 εκατοστά
 10. 9789602105023
 11. Περιλαμβάνει βιβλιογραφίες και ευρετήρια.
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Τόμος Β’. Βιβλίο 3. Οι τεχνικές στην υπηρεσία των κοινωνικών επιστημών: Κεφάλαιο Ι. Τι πρέπει να προσέξουμε. Διευκρινίσεις, ταξινομήσεις -- Κεφάλαιο ΙΙ. Τι αναζητούμε και πώς; -- Κεφάλαιο ΙΙΙ. Κοινά στάδια σε όλους τους τύπους μελετών -- Μέρος 1. Οι τεχνικές που αφορούν τα ντοκουμέντα: Κεφάλαιο Ι. Οι πηγές ντοκουμέντων -- Κεφάλαιο ΙΙ. Οι μέθοδοι και οι τεχνικές μελέτης των ντοκουμέντων -- Μέρος 2. Οι ζωντανές τεχνικές: Κεφάλαιο Ι. Οι τεχνικές των ατομικών σχέσεων -- Κεφάλαιο ΙΙ. Οι τεχνικές μελέτης συλλογικοτήτων και ομάδων -- Συμπέρασμα -- Παράρτημα -- Κατάλογος των κυριότερων περιοδικών για τις κοινωνικές επιστήμες -- Μικρό λεξικό -- Ευρετήριο.

   library.panteion