Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2018

  1. Έκδοση
  2. Babbie, Earl R. (1938-)
  3. Βογιατζής, Γιάννης | Μήλιος, Αγαμέμνων | Παπαδοπούλου, Παρασκευή
  4. Κατερέλος, Ιωάννης Δ. | Χατζηφωτίου, Σεβαστή
  5. Δεύτερη έκδοση
  6. Αθήνα: Κριτική, 2018
  7. 848 σελίδες : πίνακες, σχήματα ; 24 εκατοστά
  8. Επιστημονική βιβλιοθήκη
  9. 9789605862381
  10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες [831]-848) και γλωσσάρι.