1. Πρόσωπο
  2. 1954
  3. Αθήνα
  4. Έλληνας
Μαρίνος, Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ.