Μαρίνος, Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ.

 1. Person
 2. Male
 3. 1954
 4. Αθήνα
 5. Έλληνας
 6. Δικηγόρος | Καθηγητής πανεπιστημίου
 7. Δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας - Δίκαιο ανταγωνισμού
 8. Ελληνική
Μαρίνος, Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ.
  • Ο Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος είναι καθηγητής στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και μέλος της από το 1989 (Τομέας Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου). Οι βασικοί τομείς της διδασκαλίας και της συγγραφικής δραστηριότητάς του είναι το Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, το Εταιρικό Δίκαιο, το Δίκαιο Ανταγωνισμού και το Δίκαιο Ενέργειας. Παράλληλα ασχολείται ως δικηγόρος. Έχει εκπονήσει τέσσερα εγχειρίδια στο δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας και του αθέμιτου ανταγωνισμού και 7 μονογραφίες, ενώ έχει συμμετάσχει ή συντονίσει διάφορα συλλογικά έργα. Είναι συγγραφέας πολλών συμβολών στην ελληνική, γερμανική και αγγλική γλώσσα. Έχει υπάρξει μέλος πλήθους νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, καθώς και της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Συμμετέχει στη συντακτική επιτροπή περισσότερων νομικών περιοδικών.

   Π.Ν. Σάκκουλας