Η οργάνωση και οι λειτουργίες της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2009

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2009
595 σελίδες
Δημόσια πολιτική και θεσμοί : Αργύρης Γ. Πασσάς, Θεόδωρος Ν. Τσέκος
9789600223880